Portal

Blog

Posted by admin On Czerwiec - 12 - 2017 Komentowanie nie jest możliwe

Kancelaria AdwokackaNa pewno wszyscy z nas perfekcyjnie zdają sobie sprawę z tego, że rozwód jest pierwszym krokiem do rozkładu majątku, do którego dość musi. Jak się okazuje, są dwa sposoby podzielenia majątku po zakończeniu sprawy rozwodowej. Jeśli małżonkowie się porozumieją między sobą, wtenczas podział majątku, ma prawo pozostać dokonany u notariusza – sprawdź podział majątku szczecin. Zupełnie inaczej jest jednakże w sytuacjach, kiedy tak właściwie małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia. Wtenczas niestety nieodzowna jest interwencja sądu, jaki zadecyduje, w jaki sposób podzielić dobrobyt między byłych małżonków. Ewidentnie od razu warto dołączyć, że majątek osobisty nie ulega podziałowi, a w związku z tym wszelkiego typu darowizny, spadki, udziały w spółkach cywilnych, nagrody oraz honoraria za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Podziałowi w związku z tym ulega przede wszystkim to, co łączne, a w związku z tym naturalnie zakupione po ślubie nieruchomości, grunty, lokale, środki zgromadzone na wspólnym rachunku czy przedmioty wspólnie nabyte w czasie trwania małżeństwa. Ten majątek zostaje podzielony.

admin

Comments are closed.